Verlaat de EU nu het nog kan

De eurosceptici winnen aan kracht in Europa. Een Grieks vertrek uit de eurozone wordt steeds waarschijnlijker, en de Britten overwegen serieus om helemaal uit de Europese Unie te stappen. Nederland, volg hen en stop het EU-lidmaatschap nu het nog kan.

De Europese Unie wordt steeds machtiger. Haar uitgaven en regelzucht stijgen naar nieuwe recordhoogtes. In probleemlanden als Griekenland, Portugal en Ierland heeft de EU de afgelopen jaren bijna letterlijk het beleid gedicteerd.

Steeds meer Europeanen beginnen door te krijgen dat de EU zich ontwikkeld tot een superstaat met 500 miljoen inwoners. De afgelopen zestig jaar heeft de Europese gemeenschap zonder onderbreking haar bevoegdheden uitgebreid, en sinds de crisis is die ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt.

Uit protest is er een tegenbeweging ontstaan in Europa. Overal worden eurosceptische partijen gevormd, die vervolgens snel aan populariteit winnen. Vijf Sterren, Podemos, Front National, UKIP, Alternative für Deutschland, de PVV; allemaal staan zij hoog in de peilingen.

Nederland zou van dit momentum gebruik moeten maken om uit de Europese Unie te stappen. Zodra er één schaap over de dam is, zullen vele waarschijnlijk volgen. Vooral het Verenigd Koninkrijk staat te popelen om eruit te gaan, dus daarmee heeft Nederland al een sterke bondgenoot in het vooruitzicht.

Waarom uit de EU?

Om de economische groei uit het verleden ooit weer terug te laten keren in Nederland, is het belangrijk om uit de Europese Unie te stappen. Omdat te begrijpen moeten we naar de Europese geschiedenis kijken.

In de late middeleeuwen en tijdens de verlichting bestond Europa uit honderden kleine ministaatjes. Alleen al het gebied wat nu Duitsland is kende meer dan 500 koninkrijkjes en stadsstaten in de 18e eeuw. Deze decentralisatie bleek de sleutel te zijn naar het economische succes van ons werelddeel.

Zodra een koning of technocraat de belastingen teveel verhoogde of de vrijheid van zijn onderdanen probeerde in te perken vertrokken veel van hen gewoon naar naburige staten. Door de decentralisatie konden burgers met hun voeten stemmen. Tirannie kon daardoor lastig aarden in Europa.

Handelaren richtten bloeiende handelssteden op met lage belastingen en weinig regelgeving. Universiteiten waren de baas over hun eigen gebied, waardoor academici vrijwel ongestoord konden zeggen en schrijven wat zij wilden. In dit klimaat van vrijheid werd de basis gelegd voor onze huidige welvaart.

Het Chinese Keizerrijk was lange tijd het machtigste en welvarendste land ter wereld, maar door centralisatie kwam de ontwikkeling daar tot stilstand. De keizer kon hoge belastingen heffen en hard tegen dissidenten optreden, waardoor er niet veel vrijheid overbleef.

In de achttiende en negentiende eeuw kon Europa het Chinese Rijk dan ook gemakkelijk inhalen als rijkste en welvarendste gebied. In deze tijd kwam ook de Industriële Revolutie op gang. Zonder de bescherming van privaat eigendom, de academische vrijheid en het gebrek aan regelzucht had deze zich nooit kunnen ontwikkelen.

Aan het eind van de negentiende eeuw werden veel van de kleine staatjes opgeslokt in de unificaties van landen als Italië en Duitsland, maar de Europeanen waren zo gehecht aan hun vrijheden dat zij daar in ieder geval nog een deel van wisten te behouden.

Door de Europese Unie gaat ons continent nu echter het Chinese Keizerrijk achterna. Centralisatie zorgt ervoor dat Europa stil blijft staan, terwijl een groot deel van de wereld nog hard groeit.

De 27 EU-lidstaten concurreren nu nog enigzins met elkaar, maar door de vergaande Europese integratie wordt dit steeds minder. Er wordt in Brussel al over belastingharmonisatie gesproken, zodat het voor bedrijven en individuen haast onmogelijk wordt om bij een te hoge belastingdruk naar het buitenland te vertrekken.

In een Europese superstaat blijft er al helemaal geen concurrentie meer over op ons continent, waardoor het veel makkelijker wordt om de belastingen en regeldruk te verhogen. Met dat laatste is de EU al flink bezig. Geen wonder dat de Europese economie tot stilstand is gekomen in het laatste decennium.

Nederland zou dan ook onmiddellijk uit de Europese Unie moeten vertrekken, zodat de regering de belastingen en regeldruk juist zal moeten verlagen om niet een hoop inkomsten aan het buitenland te verliezen. Zo kunnen we onze economie eindelijk weer aan de gang krijgen.

Bovendien behouden Nederlanders zo enige controle over de politiek. In een Europese superstaat met 500 miljoen inwoners is het al helemaal onmogelijk voor gewone burgers om nog met politici in contact te komen en met actiegroepen hen enige tegenstand te bieden.

Wat na de EU?

Door voorstanders van Europese integratie wordt een angstaanjagend beeld geschetst van een vertrek uit de EU. Nederland zou in een economische afgrond storten, en niet meer meedoen op het wereldtoneel.  Niets is echter minder waar.

Door de gulden te herinvoeren, lid te worden van vrijhandelsorganisatie EFTA en de regel- en belastingdruk te verlagen zal Nederland er juist sterker voorstaan.

De Zwitserse frank en de Deense en Zweedse kronen bewijzen dat een lidmaatschap van de eurozone niet vereist is om als klein land een munt te hebben die zijn waarde redelijk behoudt. Herinvoering van de gulden zal ons dan ook absoluut niet armer maken.

Wel is het belangrijk om de gulden niet het enige wettige betaalmiddel te maken. Zo kunnen exporteurs hun producten gewoon in euro’s of dollars blijven afrekenen, wat de handel vergemakkelijkt. Zo behouden we het voordeel van de euro, zonder voor de kosten te hoeven opdraaien.

Door aansluiting bij de vrijhandelsorganisatie EFTA (waarin de west-Europese landen die geen lid zijn van de EU zich verenigd hebben) zal Nederland een gunstige positie hebben in onderhandelingen met Europa over goede handelsvoorwaarden. Samen met Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein staat er dan een sterk economisch verbond.

Lagere belastingen en minder regelgeving dan in de EU zullen de buitenlandse interesse voor ons land vervolgens alleen maar doen toenemen. Zonder de EU-bureaucratie wordt Nederland een nog interessantere toegangspoort tot Europa voor Aziatische en Amerikaanse investeerders.

Na afzegging van het EU-lidmaatschap zal de Nederlandse economie er dan ook uitstekend voorstaan. De vrees voor een diepe neergang is volkomen onterecht. Noorwegen en Zwitserland redden het ook prima zonder de Europese Unie.

Ook andere bezwaren houden geen stand…

Vaak wordt voorstanders van uittreding verweten dat zij zich terug willen trekken achter de dijken in een steeds verder globaliserende wereld. Niet geregeerd willen worden door een bureaucratisch monster uit Brussel heeft daar echter niets mee te maken. Ook na het verlaten van de EU kan Nederland gewoon handel blijven drijven met de rest van de wereld.

Een ander veelgehoord tegenargument is dat Nederland te klein is om ‘alleen’ te overleven in de huidige wereld. Andere kleine landen die geen lid zijn van een groot supranationaal gedrocht als de EU doen het echter uitstekend, zowel binnen als buiten Europa. Hong Kong, Singapore en Taiwan horen zelfs bij de snelstgroeiende economieën ter wereld.

Conclusie

De natiestaat is niet ideaal, maar wel een stuk beter dan opgeslokt worden in een Europese superstaat. Nederland zou dan ook haar souvereiniteit moeten terugeisen door het lidmaatschap van de EU te stoppen.

Door uittreding behouden Nederlanders nog enige controle over hun politieke toekomst. Bovendien is het de enige manier om de economie weer aan de praat te krijgen. Binnen de door regelzucht en hoge belastingen geteisterde EU zal dat namelijk niet meer lukken.

Nu is het nog mogelijk om uit de Europese Unie te stappen. We kunnen zelfs van de groeiende onvrede gebruik maken om ook enkele andere lidstaten – met name het Verenigd Koninkrijk – zo ver te krijgen ons te volgen. Als we pas erachter komen dat we uit de EU willen als het een superstaat is, dan kan het erg lastig worden.

Centrale overheden hebben een hekel aan secessie. Dat zien we keer op keer in de geschiedenis: de Verenigde Staten in 1860, Joegoslavië in de jaren negentig, Oekraïne nu. Als de Brusselse bureaucraten eenmaal genoeg macht hebben dan zullen ook zij waarschijnlijk niet aarzelen om met geweld een Nederlandse afscheiding te voorkomen.

Zodoende kan er maar met één zin afgesloten worden: verlaat de EU nu het nog kan.

4 gedachten over “Verlaat de EU nu het nog kan”

 1. Europa is ten eerste natuurlijk een goede afzet markt voor Amerika, met particuliere goederen, maar in het verleden was het ook een goede afzet markt voor wapens. Dat wordt allemaal een beetje minder.

  Tevens wordt de Petro $ wereldwijd gebruikt om Olie te betalen en het is de eerste handels munt. Althans dat gold in de periode 1991-2000.
  Het einde van de koude oorlog met een Russische President die te veel goedheid zag in de Westerse banken. In 2000 was Rusland failiet.
  Dhr. Putin die heeft het land weer op de kaart gezet, maar hij wou niet meer aan de Westerse Banken. Nu is een gedeelte van het Midden-Oosten en Rusland de enige landen die nog vrij zijn van de bemoeizucht van het IMF. Ook al is het een publieke organisatie, de meesten weten wie de touwtjes in handen heeft. Een bekende en gehate familie.
  De voormalige Oost-blok landen hebben een afkeer tegen Rusland, dus is het heel makkelijk met de bekende CIA methode om een land in opstand te krijgen, de laatste was de Oekraine.

  Net een stapje tever, voor Dhr.Putin.
  De handel met Rusland is stil komen te vallen voor de kleine leverancier, de grote jongens blijven gewoon hun olie en andere producten kopen. Amerika maakt nog even een deal om 20 raketten te kopen, voor 1 Miljard dollar om de komende paar jaar de ruimte te kunnen bezoeken. Dat mag natuurlijk niet in onze propaganda pers gemeldt worden.

  Europa zal als we door blijven gaan met de EU zone, gewoon gebruikt worden, net zoals in WW II voor de wapen-industrie.

  Dus een extra reden om tijdig uit de EU te stappen.

  Like

 2. Naar verluid smeden onze subversieve leiders in het geheim VANDAAG in Brussel hun fascistische coup. TTIP.
  TTIP staat als hamerstuk op de agenda van de EUSSR voor juli. a.s.

  TTIP schuift wat nog rest aan democratie aan de kant; Internetcensuur, de politiestaat, Patriot Act in de EUSSR, gmo’s, uitbannen contant geld, rekening rijden, btw op drinkwater, gedachtenpolitie, eugenetica, 1 wereldmunt, 1 werelddictatuur – de hele fascistische agenda wordt uitgerold.

  Het milieu gaat eraan, moslims, russen – en alles wat ze voor de voeten komt, gaat eraan.
  Niets waar de fascistische globilsten winsten mee kunnnen binnenharken valt nog naar behoren te reguleren, laat staan te voorkomen of stoppen.
  De wereldregering dicteert. Op naar hun ‘socialistische Heilstaat’.
  Niet voor niets dat zowel ‘socialist Timmermans’, als neocon van Balen, in Kiev direct opgewonden gingen staan dansen met de fascisten daar.
  En dat beider partijen niet gasten niet hebben uitgekotst.

  Het is menens. De politiek, denktanks, media en wetenschap houden ons bezig met ‘talking points’. Leiden de aandacht of van wie en wat de echte bedreiging zijn voor onze vrijheid en democratie.

  Een paar hints:
  .(Gordon) Brown spoke of “a new global financial order,” echoing the “new world order” referred to by globalist banker David Rockefeller when he said in 1994: http://www.opednews.com/articles/Economic-9-11-Did-Lehman-by-Ellen-Brown-090907-844.html

  “We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the new world order.”

  “Sovereignty is one of these cherished rights that nations will give up only with “the right major crisis.”
  Gordon Brown put it like this:
  “We must create a new international financial architecture for the global age.”

  Milton Friedman and the Rise of Monetary Fascism The Dark Age of Money by JAMES C. KNNEDY
  Free market capitalism has become a thing of the past. In truth free market capitalism has been replaced by something that is truly anti-free market and anti-capitalistic.

  Monetary Fascism was created and propagated through the Chicago School of Economics
  Milton Friedman’s collective works constitute the foundation of Monetary Fascism.
  Knowing that the term ‘Fascism’ was universally unpopular; Friedman and the Chicago School of Economics masquerade these works as ‘Capitalism’ and ‘Free Market’ economics.

  Monetary Sovereignty and the Death of Nations Friedman’s model of wealth extraction has been in conflict with the traditional Nation State and the concept of State sovereignty from inception. http://www.counterpunch.org/2012/10/24/the-dark-age-of-money/

  De EUSSR is het vehikel voor de fascistische Global Government..
  De volgende stap staat op het punt te worden ontketend: oorlog tegen Rusland, en nuclaire genocide op, met Nuland, Russische subhumans.
  https://larouchepac.com/20150121

  Het is nog niet te laat, wel al 5 voor 12. De fascisten zijn ‘on top’ en helemaal losgeslagen. We zouden misschien ‘alle hens aan dek moeten geven’.
  Kiev vormt razendsnel ‘Banderastan’, met steun van onze belastingafdrachten en de gewapende tak van de Wereldregering, de NAVO:
  http://journal-neo.org/2015/01/25/bangladesh-invest-in-banderastan/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s